Spring til indhold

Indkaldelse til Genralforsamling 2023

  Kære musikelsker/medlem/følger af Kulturkaravanen. Så er det atter tid til den årlige generalforsamling.

  Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:30 i Hvalsø Kulturhus.

  Kom og giv dit input til foreningens fremtidige aktiviteter!

  Dagsorden

  1. Valg af referent
   Bestyrelsen tilbyder at tage referat
  2. Valg af ordstyrer
  3. Formandens beretning v/Søren Dahl-Pedersen
  4. Kasserer/bogholder fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
   Regnskabet er vedlagt
  5. Behandling indkomne forslag
   Forslag, der ønskes behandlet til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. den 16. marts 2023. Send forslag til bestyrelsen@kulturkaravanen.dk
  6. Kasserer/bogholder fremlægger budget samt forslag til kontingent til godkendelse
   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100,00 om året.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   Bestyrelsen kan bestå af 5 eller 7 medlemmer + suppleanter.
   Bestyrelsen foreslår en bestyrelse på 7 medlemmer.

   Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år:
   Sidse Feldberg Juncker, Poul Thomsen, Ole Egelund, Jørgen Schwensen

   Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg for en 2-årig periode:
   Sonja Eliassen (genopstiller), Jesper Schlamovitz (genopstiller), Søren Dahl-Pedersen (genopstiller ikke)

   Forslag til bestyrelsesmedlemmer kan fremsættes på generalforsamlingen, eller mailes til bestyrelsen@kulturkaravanen.dk inden mødet.
  8. Valg af suppleant(er)
   Suppleanter vælges for en 1-årige periode.

   Forslag til suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen, eller mailes til bestyrelsen@kulturkaravanen.dk inden mødet.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
   På valg som revisor er Søren Hellmann (genopstiller)
   Posten som revisorsuppleant har ikke været besat siden 2019

   Forslag til revisor og/eller suppleant kan fremsættes på generalforsamlingen, eller mailes til bestyrelsen@kulturkaravanen.dk inden mødet.
  10. Eventuelt

  Vel mødt – Bestyrelsen sørger for drikkevarer til arrangementet.